SmartDestination Interdisciplinary Working Group @ UIB

 

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria (Coordinació)
Grup de Sistemes Electrònics

Sra. Juana Maria Arrom
Grup canvi rural, mobilitat humana, turisme i territori

Dr. Antoni Bibiloni Coll
Grup de Tecnologies de la informació multimèdia

Dr. Vicenç Canals Ginand
Grup de d'Enginyeria Electrònica

Sr. Cristian Carmona Gómez
Grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d'edificació

Dr. Bartolomé Deyà Tortella
Grupo deEconomia Financiera

Dr. Joan Josep Estrany Bertos
Grup de Climatologia, Hidrologia, riscs naturals i territori

Sr. Francisco Forteza
Grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d'edificació

Dr. Victor Homar Santaner
Grup de Meteorologia

Sr. Gabriel Horrach Sastre
Grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d'edificació

Sr. Francisco Mas Ynarejos
Coordinador Innovació Àrea Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Palma

Dr. Andreu Moià Pol
Grup d'enginyeria de l'edificació i la gestió energètica

Sr. Joan Muñoz Gomila
Grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d'edificació

Sra. Dolores Ordoñez
AnySolution S.L.

Dra. Antonia Paniza Fullana
Grup de Derecho del Turismo

Dra. Joana Maria Petrus Bey

Grup de Turisme, Mobilitat i Territori

Sr. Pedro Pons Bonafé
Àrea de Sistemes de Telecomunicacions

Dr. Vicente Ramos Mir
Grup competitivitat, medi ambient i turisme

Dr. Miquel Roca Adrover
Director Càtedra Endesa

Dr. Josep Lluis Rosselló Sanz
Grup d'Enginyeria Electrònica

Sr. Miguel Trias Villar

Grup comercialització i Investigació de Mercats

Dr. Xavier Varona Gómez
Unitat de gràfics i Visió per Ordinador i IA